Bireysel Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir.

Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Ürünlerimiz

Standart Paket-Paket 1

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ve standart ürünü Paket-1’dir.

Paket 1 ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Paket 1 Teminat Tablosu

Paket 1

TEMİNATLAR

ÖDEME ORANI %

TEMİNAT LİMİTLERİ

YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI

AMELİYAT

100

LİMİTSİZ

ODA-YEMEK-REFAKATÇİ

100

LİMİTSİZ

YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün)

100

LİMİTSİZ

DOKTOR TAKİBİ

100

LİMİTSİZ

İLAÇ YATARAK

100

LİMİTSİZ

TANI YATARAK

100

LİMİTSİZ

KEMOTERAPİ

100

LİMİTSİZ

RADYOTERAPİ

100

LİMİTSİZ

DİYALİZ

100

LİMİTSİZ

DİĞER TEMİNATLAR

KÜÇÜK MÜDAHALE

100

LİMİTSİZ

EVDE BAKIM

100

19.500,00 ( YILLIK LİMİT)

REHABİLİTASYON

100

27.000,00 ( YILLIK LİMİT)

AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ

100

5.500,00 ( YILLIK LİMİT)

SUNİ UZUV

100

25.500,00 ( VAK’A BAŞI)

AMBULANS

100

2.500,00 ( VAK’A BAŞI)

YURTİÇİ HAVA AMBULANSI

100

38.000,00 ( VAK’A BAŞI)

YURTDIŞI HAVA AMBULANSI

100

76.000,00 ( VAK’A BAŞI)

YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER

100

1.400,00 ( YILLIK LİMİT)

KONTROL MAMOGRAFİSİ

100

40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR

PSA

100

40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR

EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT

CHECK-UP

100

YILDA 1 KEZ ÖDENİR.

Paket 1 Yurtdışı Teminat Tablosu

TEMİNATLAR

ÖDEME ORANI %

TEMİNAT LİMİTLERİ

KÜÇÜK AMELİYAT

100

4.320,00 (AMELİYAT BAŞI)

ORTA AMELİYAT

100

10.800,00 (AMELİYAT BAŞI)

BÜYÜK AMELİYAT

100

21.600,00 (AMELİYAT BAŞI)

ÖZEL AMELİYAT

100

43.200,00 (AMELİYAT BAŞI)

ÖZELLİKLİ AMELİYAT

100

108.000,00 (AMELİYAT BAŞI)

EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT

100

216.000,00 (AMELİYAT BAŞI)

ODA-YEMEK-REFAKATÇİ

100

1.290,00 (GÜNLÜK LİMİT)

YOĞUN BAKIM

100

2.451,00 (GÜNLÜK LİMİT)

DOKTOR TAKİBİ

100

426,00 (GÜNLÜK LİMİT)

İLAÇ YATARAK

100

4.000,00 (YILLIK LİMİT)

TANI YATARAK

100

6.000,00 (YILLIK LİMİT)

KEMOTERAPİ

100

100.000,00 (YILLIK LİMİT)

RADYOTERAPİ

100

85.000,00 (YILLIK LİMİT)

DİYALİZ

100

43.000,00 (YILLIK LİMİT)

Diğer sağlık sigortası ürünlerimiz standart ürünümüz olan Paket-1 için verilen teminatlara ek teminatlar içermektedir.

Ürün Adı

Kapsam

Ayakta Tedavi

Yatışlı Tedavi

   

Teminat Limiti(Yıllık)

Ödeme Oranı

Teminat Limiti(Yıllık)

Ödeme Oranı

Standart Ürün- Paket 1

Sadece Yatışlı Tedaviler

Yok

Yok

Limitsiz

%100

Sağlıkta Fırsat

Paket 1+ İleri Görüntüleme Tetkikleri

İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz

%80

Limitsiz

%100

Sağlıkta Maksi Fırsat

Paket 1+ Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri

Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz

%80

Limitsiz

%100

Paket 2

Paket 1+ Ayakta Tedaviler

1.500 ₺

%80

Limitsiz

%100

Paket 3

Paket 1+ Ayakta Tedaviler

3.000 ₺

%80

Limitsiz

%100

Paket 4

Paket 1+ Ayakta Tedaviler

Limitsiz

%80

Limitsiz

%100

Paket 5

Paket 1+ Ayakta Tedaviler

Limitsiz

%100

Limitsiz

%100

Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir.

İleri Görüntüleme Tetkikleri

İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir:

MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu.

Tüm Görüntüleme Tetkikleri

Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır.

Tüm ürünlerimize ait teklif alabilmek için tıklayınız.


Hizmetlerimiz


  0(532)278-2011