Sağlık Sigortası


Bireysel Sağlık sigortası sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz...

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortaları bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.


Sağlık Sigortası HİZMETLER

Bireysel Sağlık Sigortası

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir. Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir.. Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım? Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir. Ürünlerimiz Standart Paket-Paket 1 Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ve standart ürünü Paket-1’dir. Paket 1 ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır. Paket 1 Teminat Tablosu Paket 1 TEMİNATLAR ÖDEME ORANI % TEMİNAT LİMİTLERİ YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI AMELİYAT 100 LİMİTSİZ ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 LİMİTSİZ YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) 100 LİMİTSİZ DOKTOR TAKİBİ 100 LİMİTSİZ İLAÇ YATARAK 100 LİMİTSİZ TANI YATARAK 100 LİMİTSİZ KEMOTERAPİ 100 LİMİTSİZ RADYOTERAPİ 100 LİMİTSİZ DİYALİZ 100 LİMİTSİZ DİĞER TEMİNATLAR KÜÇÜK MÜDAHALE 100 LİMİTSİZ EVDE BAKIM 100 19.500,00 ( YILLIK LİMİT) REHABİLİTASYON 100 27.000,00 ( YILLIK LİMİT) AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ 100 5.500,00 ( YILLIK LİMİT) SUNİ UZUV 100 25.500,00 ( VAK’A BAŞI) AMBULANS 100 2.500,00 ( VAK’A BAŞI) YURTİÇİ HAVA AMBULANSI 100 38.000,00 ( VAK’A BAŞI) YURTDIŞI HAVA AMBULANSI 100 76.000,00 ( VAK’A BAŞI) YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER 100 1.400,00 ( YILLIK LİMİT) KONTROL MAMOGRAFİSİ 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR PSA 100 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT CHECK-UP 100 YILDA 1 KEZ ÖDENİR. Paket 1 Yurtdışı Teminat Tablosu TEMİNATLAR ÖDEME ORANI % TEMİNAT LİMİTLERİ KÜÇÜK AMELİYAT 100 4.320,00 (AMELİYAT BAŞI) ORTA AMELİYAT 100 10.800,00 (AMELİYAT BAŞI) BÜYÜK AMELİYAT 100 21.600,00 (AMELİYAT BAŞI) ÖZEL AMELİYAT 100 43.200,00 (AMELİYAT BAŞI) ÖZELLİKLİ AMELİYAT 100 108.000,00 (AMELİYAT BAŞI) EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT 100 216.000,00 (AMELİYAT BAŞI) ODA-YEMEK-REFAKATÇİ 100 1.290,00 (GÜNLÜK LİMİT) YOĞUN BAKIM 100 2.451,00 (GÜNLÜK LİMİT) DOKTOR TAKİBİ 100 426,00 (GÜNLÜK LİMİT) İLAÇ YATARAK 100 4.000,00 (YILLIK LİMİT) TANI YATARAK 100 6.000,00 (YILLIK LİMİT) KEMOTERAPİ 100 100.000,00 (YILLIK LİMİT) RADYOTERAPİ 100 85.000,00 (YILLIK LİMİT) DİYALİZ 100 43.000,00 (YILLIK LİMİT) Diğer sağlık sigortası ürünlerimiz standart ürünümüz olan Paket-1 için verilen teminatlara ek teminatlar içermektedir. Ürün Adı Kapsam Ayakta Tedavi Yatışlı Tedavi     Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı Teminat Limiti(Yıllık) Ödeme Oranı Standart Ürün- Paket 1 Sadece Yatışlı Tedaviler Yok Yok Limitsiz %100 Sağlıkta Fırsat Paket 1+ İleri Görüntüleme Tetkikleri İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100 Sağlıkta Maksi Fırsat Paket 1+ Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz %80 Limitsiz %100 Paket 2 Paket 1+ Ayakta Tedaviler 1.500 ₺ %80 Limitsiz %100 Paket 3 Paket 1+ Ayakta Tedaviler 3.000 ₺ %80 Limitsiz %100 Paket 4 Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %80 Limitsiz %100 Paket 5 Paket 1+ Ayakta Tedaviler Limitsiz %100 Limitsiz %100 Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir. İleri Görüntüleme Tetkikleri İleri görüntüleme tetkikleri teminatından ödenecek işlemlerden bazıları bilgi amacıyla aşağıda belirtilmiştir: MR, BT, PET CT, ultrasonografi, doppler, anjiyografi (yatarak tedaviden ödendiği için koroner anjiyo hariç), holter, eforlu EKG, sintigrafi, nükleer tıp (galyum, talyum vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, mediastinoskopi vb. , tüm biyopsiler (yatarak tedaviden ödendiği için karaciğer ve böbrek biyopsisi hariç), ph monitörizasyonu. Tüm Görüntüleme Tetkikleri Direkt radyolojik tetkikler ve laboratuar tetkikleri (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi Kitapçığında direkt radyolojik incelemeler ve laboratuar incelemeleri konu başlığı altında geçen tetkikler), EKG, EMG, EEG, deri prick testi, deri yama testi, her türlü kültür ve smear alımı ve incelemesi ile ilgili giderler bu teminattan karşılanmaktadır. Tüm ürünlerimize ait teklif alabilmek için tıklayınız.

Nefes Sağlık Sigortası

Nefes Sağlık Sigortası poliçede belirtilen acil durumlar sonucunda gerçekleşen, ortaya çıkışıyla tedaviye başvurulması arasında en fazla 12 saat geçmiş olan durumlarda bir sağlık kuruluşuna gidilmesi halinde yapılacak olan poliçedeki teminatları kapsar. Sigortalılarımızın bütçelerini sarsmadan ani ve beklenmedik durumlara karşı güvence sağlar. Neden Nefes Sağlık Sigortası Almalıyım? Nefes Sağlık Sigortası; bütçenizi sarsmadan, ani ve beklenmedik durumlara karşı, güvence sağlar. Ayrıca anlaşmalı/anlaşmasız kurum ayrımı yapmaksızın, istediğiniz kurumu seçme özgürlüğü tanır. 0-64 yaşları arasındaki kişiler sigorta kapsamına alınır. Yurt içinde (TC ve KKTC sınırları dâhilinde) geçerlidir. Varlığından haberdar olunmayan doğuştan gelen rahatsızlıkların akut krizlerine ait giderler bu ürün kapsamında ödenir. Poliçe süresi içerisinde1 kez kullanılmak üzere tüm dünya ülkelerini kapsayan 8 günlük Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçesini ücretsiz olarak verilir. Yoğun bakım teminatında limit / gün sınırlaması yoktur. Acil Durumlar Listesi 1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum 2. Zehirlenmeler 3. Trafik Kazası 4. Şuur Kaybıyla Beraber Olan Baş Ağrıları ve Kusmalar 5. Akut Solunum Problemleri 6. Yüksek Ateş (39,5 °C ve üzeri) 7. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar 8. Akut Batın 9. Yüksekten Düşme 10. Hayati Kazalar, Uzuv Kopması 11. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi 12. Elektrik Çarpması 13. Ciddi Göz Yaralanmaları 14. Kurşunlanma, Bıçaklanma, Darp 15. Suda Boğulma 16. Donma, Soğuk Çarpması 17. Isı Çarpması 18. Ciddi Yanıklar 19. Akut Masif Kanamalar 20. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları 21. Tecavüz 22. Dekompresyon Hastalığı 23. Akut Miyokard Enfarktüsü ve Yatarak Tedavi Gerektiren Ciddi Ritim Bozukluğu 24. Ani Felçler 25. Dış Gebelik Rüptürü 26. Akut Böbrek Yetmezliği 27. Hayvan Isırıkları 28. Diyabetik ve Üremik Koma

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir. Neden Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım? Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması, Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi, Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi, Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda Bir İlk: Tüp Bebek Teminatı Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilecektir. Anadolu Sigorta ve Kolan Hastanesi işbirliği ile bu teminat, sadece Şişli Kolan Hastanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi’nde geçerli olacaktır.


Hizmetlerimiz


  0(532)278-2011